RMC staat voor Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters. De RMC helpt jongeren van 18 tot 23 jaar, die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie (minimaal een MBO niveau 2 opleiding of HAVO diploma) hebben behaald. In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van de RMC/Leerplein  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen en ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. De RMC werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,