Reclassering / Jeugdreclassering Nederland

De Reclassering werkt met mensen die verdacht worden of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit: www.jeugdreclassering.nl of www.reclassering.nl.
Werkgebied: Landelijk

De Jeugd en Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers beschermen kinderen in de knel en werken aan de versterking van de kwaliteiten van het gezin. Zij zetten zich ervoor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid gecertificeerde instelling. www.bjznh.nl
Werkgebied: Landelijk

OCK Het Spalier – Jeugd en Opvoedhulp

OCK het Spalier biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jongeren van 0 tot 18 jaar en gezinnen, waarbij er complexe problematiek rondom opgroeien en opvoeden speelt: www.ockhetspalier.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Socius – maatschappelijke dienstverlening

Socius biedt hulp aan jongeren en hun gezin in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Ben je tussen de 12 en 23 jaar en het gaat niet goed op school? Of voel je je agressief, somber of onzeker? Gaat het thuis niet lekker of heb je schulden? Dan kan het Jeugd Interventie Team (JIT) wellicht iets voor jou (en je ouders) betekenen: www.socius-md.nl
Werkgebied: Midden Kennemerland