RIBW

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden biedt begeleiding en activering in combinatie met huisvesting aan mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen: www.ribw-kam.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg: www.williamschrikker.nl.

Werkgebied: landelijk

Time to Shine

Bij het mentoren project “It’s your time 2 shine” kunnen jongeren in Haarlem een mentor aangeboden krijgen die niet alleen een luisterend oor kan bieden, maar ook kan helpen zoeken naar je eigen kwaliteiten of bijvoorbeeld naar een bijbaan. Time 2 shine is een project van Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken. www.bedrijfensamenleving.nl

Werkgebied: Haarlem

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt mensen met professionele zorg en begeleiding. Daarnaast helpt het Leger des Heils je mee met het zoeken naar antwoorden op levensvragen en zingeving: www.ldh-kennemerland.nl.

Werkgebied: landelijk

Pension Spaarnezicht

Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met meervoudige problematiek: www.spaarnezicht.nl.

Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk geeft ondersteuning aan vluchtelingen, met of zonder verblijfsvergunning. Je kunt hier terecht voor alle juridische vragen, vragen met verblijfsrechtelijke achtergrond: gezinshereniging, verlengingen, aanvragen toeslagen of gemeentelijke bijstand: www.vluchtelingenwerk.nl.

Werkgebied: landelijk

Stichting Blijf Groep

Stichting Blijf Groep biedt preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld in Noord-Holland. Iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld kan contact opnemen: www.blijfgroep.nl.

Werkgebied: landelijk

Steunpunt huiselijk geweld

Steunpunt huiselijk geweld geeft informatie en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, dat kan zijn als slachtoffer, pleger, getuige, professional of betrokkene: http://www.meldhuiselijkgeweld.nu.

Werkgebied: landelijk

PsyQ – Psycho Medische Programma’s

PsyQ biedt specialistische en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen: www.psyq.nl. Verwijzing via de huisarts.
Werkgebied: landelijk

Heliomare

Heliomare is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een handicap, ziekte of na een ongeluk: www.heliomare.nl.

Werkgebied: landelijk (Wijk aan Zee)