Welke scholen zijn er in de regio en kan ik op elke school iedere opleiding volgen?

In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. Grote ROC’s in deze regio zijn het Nova College, het ROC van Amsterdam, het Regio College en het Horizon College. ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Sommige opleidingen worden alleen aangeboden via een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC), zoals Vonk en het Yuverta. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie en dierenartsassistent. Voor deze opleidingen moet je in het algemeen wat verder moeten reizen.

Op onze website vind je een compleet overzicht van MBO-scholen in deze regio.

Ik wil naar het MBO, maar wat is eigenlijk het verschil tussen BOL en BBL.

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je volgt een voltijds opleiding aan het MBO waarbij je 4 dagen in de week naar school gaat en daarnaast stage loopt. Boven je achttiende verjaardag heb je recht op studiefinanciering om je studie te betalen.

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt 1 dag in de week les via het ROC. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Let op:  lang niet alle opleidingen worden aangeboden als BBL-opleiding. Het Doorstroompunt kan je helpen om  de mogelijkheden op een rijtje te zetten.
Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. 

Heb ik recht op studiefinanciering als ik naar school ga?

Ja, als je ouder bent dan 18 jaar en je volg een voltijdsopleiding aan een ROC of een door bij de overheid geregistreerde opleiding. In dat geval heb je recht op studiefinanciering.

Studiefinanciering bestaat in de regel uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct (OV-jaarkaart). De hoogte is afhankelijk van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. Op welk bedrag je recht hebt kun je berekenen op de website van DUO: www.duo.nl. Natuurlijk kun je met je vragen over studiefinanciering ook terecht bij het Doorstroompunt.

Wat kost het eigenlijk om naar school te gaan? Moet ik schoolgeld betalen als ik naar school ga?

Jongeren onder de 18 betalen geen schoolgeld, jongeren boven de 18 betalen wel schoolgeld. Het bedrag dat je moet betalen is vastgesteld door DUO en bedraagt in het schooljaar 2023-2024 1.357 euro per jaar voor een voltijds MBO opleiding. Je betaalt het aan DUO, niet aan de school. Naast het schoolgeld betaal je aan de school nog boekengeld en (afhankelijk van de opleiding) extra bijdragen voor kleding en/of materialen. Je ontvangt na je achttiende bij het volgen van een voltijds opleiding wel studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen in de week werken) dan betaal je een lager bedrag aan schoolgeld.

Het Doorstroompunt zegt wel dat ik naar school moet, maar wat kan het Doorstroompunt eigenlijk voor mij doen.

In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van het Doorstroompunt  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen. Maar ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. Het Doorstroompunt werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Ik heb gehoord dat ik tot mijn 23e verjaardag kwalificatieplichtig ben en naar school moet. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Je bent kwalificatieplichtig tot je 18e verjaardag. Wel  verwacht de overheid dat je na je achttiende verjaardag nog naar school gaat om tenminste een startkwalificatie te behalen. Wanneer je niet meer naar school gaat, ben je niet in overtreding. Het is echter wel onverstandig, omdat je zonder beroepsdiploma alleen maar in aanmerking komt voor ongeschoold werk. Ons advies is om na je achttiende verjaardag verder te leren als je dat kunt. Bovendien heb je als jongere zonder startkwalificatie geen recht op een uitkering, want je krijgt te maken met de zogenaamde ‘scholingsplicht’.

Ik ben 18 jaar en ik heb gehoord dat ik nog een startkwalificatie moet halen. Betekent dit dat ik nog naar school moet?

Nee, je bent ouder dan 18 en dus ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Je bent dit ook niet verplicht als je nog geen startkwalificatie hebt behaald en dus geregistreerd staat als voortijdig schoolverlater.

Er zijn echter goede redenen om alsnog jouw startkwalificatie te halen:

  1. Met een MBO diploma (of hoger) heb je echter een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Je vindt makkelijker een baan en verdient over het algemeen beter. Dit merk je vooral als je wat ouder wordt. Je uurloon gaat dan omhoog en daardoor ben je een stuk minder interessant voor werkgevers om “ongeschoold werk” te doen.
  2. Je komt als jongere (onder de 27) niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, want je valt onder de zogenaamde scholingsplicht),

Daarom is ons advies om verder te leren als je dat kunt. Besluit je om niet meer naar school te gaan, dan zal het Doorstroompunt je tot je 23ste verjaardag regelmatig benaderen om te informeren naar je situatie.

Ik ben gezakt voor mijn VMBO examen. Wat moet ik nu doen?

Als je bent gezakt voor het VMBO-examen adviseren wij (als dit is toegestaan) voor de tweede keer examen te doen. Anders heb je geen entreekwalificatie voor het MBO. Als dit niet mag, kan je ook op een ROC via een Entree-opleiding verder leren. Daarna kan je wellicht doorstromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.
Wanneer je gezakt bent voor het VMBO-t examen kun je overwegen herexamen te doen via het Volwassenenonderwijs (VAVO). Let op, dit geldt niet voor andere VMBO-niveaus.

Ik ben 18, heb mijn VMBO-t diploma behaald en ga niet meer naar school. Ben ik dan een voortijdig schoolverlater?

Ja, VMBO-diploma is geen startkwalificatie. Een VMBO-diploma is een basisdiploma, het bereidt je voor op een vervolgopleiding binnen het MBO.

Wat is een voortijdig schoolverlater?

Een voortijdig schoolverlater  (VSV) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die niet (meer) naar school gaat en nog niet in het bezit is van een startkwalificatie (dat is een diploma op minimaal MBO niveau 2 of een HAVO-diploma). VSV-ers vallen tot hun 18e onder leerplicht, vanaf 18 jaar onder het Doorstroompunt.