8

Overzicht van hulpverlenende instanties

Deze sociale kaart geeft een beknopt overzicht van instanties die zich bezighouden met hulpverlening en ondersteuning in de regio Midden en Zuid Kennemerland. Mocht u hier vragen over hebben of advies willen dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Sociale kaart

Socius – maatschappelijke dienstverlening

Socius biedt hulp aan jongeren en hun gezin in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Ben je tussen de 12 en 23 jaar en het gaat niet goed op school? Of voel je je agressief, somber of onzeker? Gaat het thuis niet lekker of heb je schulden? Dan kan het Jeugd Interventie Team (JIT) wellicht iets voor jou (en je ouders) betekenen: www.socius-md.nl
Werkgebied: Midden Kennemerland

OCK Het Spalier – Jeugd en Opvoedhulp

OCK het Spalier biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jongeren van 0 tot 18 jaar en gezinnen, waarbij er complexe problematiek rondom opgroeien en opvoeden speelt: www.ockhetspalier.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

De Jeugd en Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers beschermen kinderen in de knel en werken aan de versterking van de kwaliteiten van het gezin. Zij zetten zich ervoor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid gecertificeerde instelling. www.bjznh.nl
Werkgebied: Landelijk

Reclassering / Jeugdreclassering Nederland

De Reclassering werkt met mensen die verdacht worden of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit: www.jeugdreclassering.nl of www.reclassering.nl.
Werkgebied: Landelijk

Kontext – Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Kontext biedt intensieve begeleiding aan jongeren in Zuid Kennemerland. Heb je geen werk of opleiding? Heb je ruzie thuis, ben je dakloos of heb je problemen met geld of de politie? Dan kan Kontext je helpen. Voor jongeren onder de 23 heeft Kontext de afdeling Nieuwe Kansen. Informatie: www.kontext.nl.

Werkgebied: Zuid Kennemerland

Streetcornerwork

Street Corner Work: een gesprek op straat kan altijd! Hulp nodig en ben je tussen de 12 en 23 jaar en woon je in Velsen of Haarlem: www.streetcornerwork.eu.

Werkgebied: Haarlem en Velsen

Brijder verslavingszorg

Brijder is er voor jongeren die problemen hebben met alcohol, drugs, gokken of gamen: www.brijder.nl.

Werkgebied: Landelijk

Centrum voor Jeugd en Gezin

CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt hulp bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Kijk voor een CJG bij jou in de buurt: www.cjg.nl.

Werkgebied: Landelijk

MEE Noord-West-Holland

MEE ondersteunt iedereen met een beperking. Een beperking kan verstandelijk of lichamelijk zijn, maar kan ook betrekking hebben op een chronische aandoening of ADHD of autisme. Voor hulp of vragen kun je bij MEE terecht: www.meenwh.nl.

Werkgebied: Noord Holland / Midden en Zuid Kennemerland

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland houdt zich bezig met de gezondheid van o.a. jongeren. De GGD geeft voorlichting over zaken die de gezondheid betreffen, van SOA’s tot vaccinaties: www.ggdkennemerland.nl.

Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Lijn 5

Lijn 5 biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 6 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, in heel Noord Holland. Deze organisatie biedt hulp aan huis. Als het thuis niet meer gaat kun je tijdelijk in een behandelgroep wonen: www.ln5.nl.

Werkgebied: landelijk

Care Express

Care Express biedt hulp aan jongeren in Midden en Zuid Kennemerland die in een situatie zitten waar ze zelf niet uit komen. Bijvoorbeeld als het niet lekker loopt op school, of als er problemen thuis zijn, of met politie en justitie. Of misschien heb je persoonlijke problemen. Care Express zoekt jongeren actief op: www.care-express.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Jeugdriagg / FACT jeugd

Jeugdriagg in Haarlem biedt hulp aan kinderen, jongeren en jong volwassenen met psychische of psychiatrische problemen.
Het FACT jeugd is onderdeel van het Jeugdriagg. Zij bieden hulp aan jongeren met psychiatrische problemen. Het gaat om jongeren die hun weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te vinden of vast te houden: www.jeugdriagg.nl.

Werkgebied: Zuid Kennemerland

Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie

Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg, in Velsen-Noord. Jongeren met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, emotionele problemen, eetstoornissen en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.
Het FACT jeugd is onderdeel van Lucertis. Zij bieden hulp aan jongeren met psychiatrische problemen. Het gaat om jongeren die hun weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te vinden of vast te houden: www.lucertis.nl.

Werkgebied: Midden Kennemerland

Heliomare

Heliomare is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een handicap, ziekte of na een ongeluk: www.heliomare.nl.

Werkgebied: landelijk (Wijk aan Zee)

PsyQ – Psycho Medische Programma’s

PsyQ biedt specialistische en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen: www.psyq.nl. Verwijzing via de huisarts.
Werkgebied: landelijk

Steunpunt huiselijk geweld

Steunpunt huiselijk geweld geeft informatie en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, dat kan zijn als slachtoffer, pleger, getuige, professional of betrokkene: http://www.meldhuiselijkgeweld.nu.

Werkgebied: landelijk

Stichting Blijf Groep

Stichting Blijf Groep biedt preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld in Noord-Holland. Iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld kan contact opnemen: www.blijfgroep.nl.

Werkgebied: landelijk

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk geeft ondersteuning aan vluchtelingen, met of zonder verblijfsvergunning. Je kunt hier terecht voor alle juridische vragen, vragen met verblijfsrechtelijke achtergrond: gezinshereniging, verlengingen, aanvragen toeslagen of gemeentelijke bijstand: www.vluchtelingenwerk.nl.

Werkgebied: landelijk

Pension Spaarnezicht

Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met meervoudige problematiek: www.spaarnezicht.nl.

Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt mensen met professionele zorg en begeleiding. Daarnaast helpt het Leger des Heils je mee met het zoeken naar antwoorden op levensvragen en zingeving: www.ldh-kennemerland.nl.

Werkgebied: landelijk

Time to Shine

Bij het mentoren project “It’s your time 2 shine” kunnen jongeren in Haarlem een mentor aangeboden krijgen die niet alleen een luisterend oor kan bieden, maar ook kan helpen zoeken naar je eigen kwaliteiten of bijvoorbeeld naar een bijbaan. Time 2 shine is een project van Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken. www.bedrijfensamenleving.nl

Werkgebied: Haarlem

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg: www.williamschrikker.nl.

Werkgebied: landelijk

RIBW

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden biedt begeleiding en activering in combinatie met huisvesting aan mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen: www.ribw-kam.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland