Ik heb een prijs gewonnen en mag met mijn gezin een lang weekend naar Disneyland Parijs. Dat betekent dat mijn twee basisschoolkinderen dan een vrijdag de lessen zullen missen. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Het feit dat u een prijs hebt gewonnen is geen reden voor verlof. U kunt dus alleen op een vrijdag weg als er volgens het rooster geen lessen zijn op school.

Mijn zoontje van tien voetbalt bij Ajax en is een talentje. Op donderdagmiddag begint zijn training om 14.00 uur. Dat betekent dat hij om 13.00 uur van school weg moet. Mag dat?

De leerplichtwet biedt hiervoor geen mogelijkheden. Als u hier vragen over heeft kunt u het best contact opnemen met de directeur van de school en de Onderwijsinspectie.

Mijn broer trouwt binnenkort in Turkije. Hoeveel dagen verlof krijgen mijn kinderen daarvoor?

Voor een huwelijk van een bloedverwant in de derde graad, zoals in dit geval, staat in principe één dag verlof. Voor huwelijken buiten Nederland maar in Europa worden maximaal vijf verlofdagen toegekend. Belangrijk is dat u kunt aantonen hoeveel tijd u nodig hebt voor reis en verblijf.
Zou het huwelijk buiten Europa plaatsvinden, dan geldt een maximum van tien verlofdagen, wederom alleen als u kunt aantonen hoeveel dagen u voor reis en verblijf nodig hebt.

Als ik mijn kind een dag thuis houd, krijg ik problemen met de leerplichtambtenaar. Als de leerkracht op de basisschool van mijn kinderen ziek is, worden soms klassen naar huis gestuurd. Kunt u daar niets aan doen?

Nee, de leerplichtambtenaar bestrijdt ongeoorloofd verzuim, dat wil zeggen verzuim van een jongere die zonder geldige reden niet op school is. Als een docent ziek is en de kinderen worden naar huis gestuurd is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Er is immers geen les. Het toezicht hierop ligt dan ook niet bij de leerplichtambtenaar maar bij de onderwijsinspectie.

Ik ben eigenaar van een restaurant. Omdat al mijn medewerkers in de zomervakantie met vakantie zijn, kan ik dan niet weg. Ik wil daarom graag in oktober drie weken op vakantie met mijn gezin. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De leerplichtwet geeft in sommige gevallen, om te beginnen slechts de mogelijkheid voor een gezinsvakantie van twee weken buiten de schoolvakanties (mits is voldaan aan alle voorwaarden). Daarnaast is het feit dat u eigenaar bent van een restaurant geen reden voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen op grond van het feit dat iemand seizoensarbeid verricht. Organisatorische problemen in een bedrijf vallen daarbuiten. Ook het loutere feit dat er in de zomermaanden een grotere omzet wordt gedraaid is geen argument.

Mijn man moet voor zijn werk binnenkort een half jaar naar New York. Wij willen ons daar in dat halve jaar met het hele gezin, inclusief onze twee leerplichtige kinderen, vestigen. Kan dit en zo ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Als wordt voldaan  aan een aantal voorwaarden is dit mogelijk. In de eerste plaats moet u in New York een school zoeken waar uw kinderen naartoe kunnen. Als uw kinderen daar staan ingeschreven moet u uw kinderen uitschrijven van de school  in Nederland. In de tussentijd vraagt u bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de inschrijvingsverplichting op grond van artikel 5 onder c van de leerplichtwet. Deze vrijstelling krijgt u als u kunt aantonen dat uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland en deze school ook daadwerkelijk bezoekt. U dient bij de aanvraag dus een bewijs van inschrijving van de school in New York te overleggen.

Volgend jaar wil ik met mijn gezin met drie leerplichtige kinderen, een wereldreis gaan maken. We willen de kinderen zelf les gaan geven met een pakket van de Wereldschool (IVIO). Kan dat?

Nee, het maken van een wereldreis met leerplichtige kinderen is niet mogelijk, ook niet als u die kinderen zelf onderwijs wilt geven. In Nederland moeten kinderen (tenzij ze een vrijstelling hebben) zijn ingeschreven bij een school en die school ook volgens het lesrooster bezoeken.

Mijn zoon rondt dit jaar zijn vmbo-opleiding af. Hij verwacht dat hij zijn examen zal gaan halen. Na het vmbo wil hij het liefst gaan werken. Mag dat?

De meeste jongeren die met een vmbo-diploma van school komen zijn zestien of zeventien jaar. Op die leeftijd mogen ze nog niet gaan werken. Ze zijn nog tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat ze nog naar school moeten. Ze kunnen bijvoorbeeld wel kiezen  een BBL-opleiding te gaan volgen (werkend leren), waardoor ze meer praktijktijd hebben.

Als uw kind achttien jaar is en wil gaan werken, is daar geen wettelijk verbod op. Het is echter wel onverstandig om zonder vervolgopleiding na het vmbo te gaan werken. Met een diploma van een vervolgopleiding op zak heb je meer kans op een betere positie op de arbeidsmarkt.

Onze dochter wordt op 2 september 2023 vijf jaar. Vanaf wanneer is zij leerplichtig?

De leerplicht start op de eerste lesdag van de maand volgend op de maand waarin het kind jarig is en 5 jaar wordt. In dit voorbeeld is het meisje dus leerplichtig vanaf 1 oktober.